Važne informacijeEngleski

 

Lokacija

X/XVI Kongres neurologa Srbije održava se od 22. do 24. oktobra 2015. godine u Novom Sadu, u najsavremenije opremljenom Kongresnom centru „Master“ u sklopu Novosadskog sajma, sa adresom Hajduk Veljkova 11 u Novom Sadu.

 

Master centar Sale

 


  google map novosadski sajam  

 

Vreme održavanja: 22-24. oktobar 2015.
Mesto održavanja: Master centar Novosadskog sajma
Organizator: Društvo neurologa Srbije, www.drustvoneurologasrbije.org
Domaćin: Klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine
Kontakt sa lokalnim Organizacionim odborom kongresa: kongres.novisad2015@gmail.com
Registracija: Do početka Kongresa registracija učesnika sprovodi se ONLINE (www.astratravel.rs/neurologija.php), a sa njegovim početkom na registracionim pultovima koji će biti postavljeni u Master centru Novosadskog sajma.

Kotizacija (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate):

Kasna registracija (posle 31.07.2015.) – 150 €
Za članove DNS sa ostvarenim članstvom do 31.07.2015. – 100 €
Za članove DMNS – 50 €

Plaćena kotizacija obezbeđuje: prisustvo predavanjima, sertifikat Zdravstvenog saveta Srbije o učešću na kongresu, 2 ručka i kafe pauze, prisustvo svečanom otvaranju Kongresa i koktelu, prisustvo svečanoj večeri, kongresni materijal uključujući turistički i reklamni, štampani program sa opštim informacijama, USB sa programom i apstraktima predavanja.

Edukativni kursevi  
Vreme održavanja: 22. oktobar 2015.
Svi kursevi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije, nezavisno od akreditacije kongresa.

Cena kursa: 40 € u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. U cenu je uračunato: prisustvo kursu, sertifikat Zdravstvenog saveta Srbije o učešću na kursu, osveženje, CD ili USB sa prezentacijama predavača.

Prijava za učešće na edukativnim kursevima nalaze se na sajtu www.astratravel.rs/neurologija.php. Broj učesnika edukativnih kurseva je ograničen (do 50 polaznika) i prvenstvo će imati oni koji se ranije prijave i svoje učešće potvrde uplatom.

Naziv kursa

Mesto održavanja

Vreme

Broj polaznika

1. Urgentna neurologija

Urgentni centar

13:00-18:00

40

2. Osnove neuroimidžinga

Rektorat Univerziteta

08:30-18:00

50

3. Metaboličke encefalopatije

Klinika za neurologiju

14:00-18:00

50

4. Postupak sa bolesnikom tokom evolucije epilepsije

Dekanat Medicinskog fakulteta

12:00-18:00

50

5. Novine u algoritmu za terapiju MS i drugih demijelizacionih bolesti CNS-a

Klinika za neurologiju

12:00-18:00

50

Apstrakti
Zbirka apstrakata svih usmenih predavanja u okviru mini simpozijuma glavnih tema, simpozijuma mladih neurologa i poster prezentacija će biti dostupna u pdf formatu na USB-u koji svaki od registrovanih učesnika dobija sa kongresnim materijalom. Posle završetka Kongresa Zbirka apstrakata će biti postavljena i na sajtu DNS. Nije planirano štampanje Zbornika apstrakata.

Uputstvo autorima usmenih prezentacija
Autori usmenih predavanja treba da donesu svoje prezentacije na USB-u i predaju ih tehničkom osoblju na Registracionom pultu kod garderobe. Potrebno je da se prezentacije predaju ili odmah ujutru ili tokom dana na dan izlaganja, ali ne kasnije od sat vremena pre početka sesije, odnosno pola sata pre prve jutarnje sesije. Distribuciju prezentacije po salama vršiće tehničko osoblje Master Centra. Preporučujemo da se prezentacije donesu na više različitih USB-a i da se sačuvaju u nekoliko varijanti Power Pointa-a (starije i novije verzije). Vreme trajanja svakog pojedinog predavanja je naznačeno u programu. Zbog veoma obimnog programa produžetak izlaganja neće biti tolerisan, pa se mole autori da unapred prilagode trajanje prezentacije predviđenom vremenu.

Uputstvo autorima poster prezentacija
Maksimalne dimenzije postera su – visina 120 cm, a širina 90 cm. Naslov i autori rada na posteru moraju biti navedeni onako kako je to u apstraktu. Ime autora koji izlaže rad treba da bude podvučeno. Poster treba da sadrži iste strukturisane elemente kao i apstrakt (uvod, materijal i metode, rezultati, zaključak). Poster može da sadrži i apstrakt i reference. Tekst, grafikoni i tabele na posteru treba da budu čitljivi sa udaljenosti 2m. Poster treba da bude postavljen na odgovarajuće mesto obeleženo brojem koji je dodeljen svakom pojedinačnom posteru u Programu poster sesija. Materijal za adekvatno postavljenje postera biće dostupan na obeleženim mestima. Poster je neophodno postaviti do 9h, na tačno obeleženom mestu, a demontirati dva sata nakon završetka poster sesije.

Prezentujući autor treba da bude ispred postera u vreme održavanja poster sesije. Vreme predviđeno za izlaganje rada je 3 minuta. Ukoliko autor bude odsutan u vreme predviđeno za prezentovanje postera, rad neće biti razmatran za nagradu.

Od prethodnog kongresa ustanovljena je nagrada “Prof. dr Zvonimir Lević” za najbolji poster na  Kongresu. Od svih prezentovanih postera biće izabrano deset najboljih, koji će biti kanditati za osvajanje ove prestižne nagrade. Nagrada će biti dodeljena u vidu novčanih sredstava za učestvovanje na nekom od željenih neuroloških kongresa.

Postere koji budu selektovani od strane centralne komisije kao kandidati za 10 najboljih postera i nagradu, potrebno je 23.10.2015. u 16h, a 24.10.2015. u 14h, predati lokalnom organizacionom odboru. Posle završenih prezentacija svih postera, Komisija za dodelu nagrade će selektovati 10 najboljih postera, koji će potom biti posebno izloženi 24.10.2015. od 14.30-16.00. Neophodno je da autori ovih postera budu prisutni pored postera od 15-16h, da bi mogli da odgovore na pitanja komisije za dodelu nagrade. Nakon toga će biti saopšteno ime dobitnika nagrade “Prof. dr Zvonimir Lević”.

Skupština DNS
Nakon završetka sesija 24.10.2015 u 16.15h u velikoj sali Master centra, održaće se skupština DNS i dodela nagrade“Prof. dr Zvonimir Lević” za najbolju poster prezentaciju. Molimo sve registrovane učesnike da prisustvuju skupštini, jer će jedna od tačaka dnevnog reda biti izbor novog rukovodstva DNS.

Kafe pauza i ručak
U danima Kongresa učesnicima je obezbeđeno osveženje u periodima kafe pauze, jedna u prepodnevnim i jedna u poslepodnevnim časovima. Svim registrovanim učesnicima Kongresa obezbeđen je ručak u restoranu Master centra za oba dana Kongresa. Ručak će biti poslužen uz vaučer u restoranu Master centra od 13-14h. Vaučeri se dobijaju prilikom preuzimanja kongresnog materijala.

Garderoba
U prostoru Master centra postoji besplatna garderoba za odlaganje odeće i drugih stvari.

Parking
Preko puta Master centra postoji parking koji se plaća po satu.

Mobilni telefoni
Svi učesnici treba da ugase svoje telefone u salama u kojima se održavaju sesije, kako ne bi remetili tok prezentacija.

WiFi
U prostoru kongresnog Master centra i restoranu Master obezbeđen je bežični internet.

Izložbeni prostor
Ispred kongresnih sala se nalazi izložbena zona sa štandovima različitih udruženja, farmaceutskih kuća ili firmi koje proizvode medicinske aparate i druga sredstva. Ona će biti otvorena za učesnike od 8.00h do 18.30h  23. i 24.10.2015.

Tehnički organizator:
Astra Travel, Svetozara Markovića 4, Beograd; tel: 011 2622 104, 2622 105 fax: 011 2626 450
e-mail: astraoffice@astratravel.rs       
www.astratravel.rs/neurologija.php