Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Simpozijumi DMNS

 

Kao i pre dve godine u Beogradu, i na ovogodišnjem kongresu omogućeno da mladi neurolozi prezentuju rezultate soptvenih istraživanja u okviru Društva mladih neurologa Srbije. Interesovanje za usmena izlaganja i ovaj put bilo je veliko, a kvalitet radova na zavidnom nivou. Na žalost, pre svega zbog vremenskih ograničenja, morala je da se napravi selekcija radova na osnovu apstrakata, tako da je u konačnom izboru petnaest najboljih izlaganja svrstano u dva mini simpozijuma.
Prezentacije mladih neurologa su iz oblasti cerebrovaskularnih, neurodegnerativnih, neuromišićnih i demijelinacionih bolesti. Svoje radove izlagaće neurolozi iz Klinike za neurologiju KC Vojvodine, Klinike za neurologiju KC Srbije, Klinike za neurologiju KC Niš, Klinike za neurologiju KC Kragujevac i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska. Svakom od dve sesije mladih neurologa predsedavaju renomirani profesori zajedno sa mladim kolegama članovima Društva mladih neurologa Srbije.
Pored usmenih izlaganja, na X/XVI Kongresu neurologa Srbije po prvi put ćemo predstaviti stranog predavača na sesijama Društva mladih neurologa. Reč je o dr Fischer Urs Martina iz Švajcarske, koji se sa zadovoljstvom odazvao pozivu da održi predavanje iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti.