Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Satelitski simpozijumi

Tokom Kongresa se održava 20 satelitskih simpozijuma u organizaciji farmaceutskih kompanija. Ovaj deo Kongresa je od izuzetnog edukativnog značaja s obzirom da je sadržaj satelitskih simpozijuma koncipiran da, pre svega, ima naučni a ne komercijalni karakter. Najnovija terapijska dostignuća iz skoro svih oblasti neurologije će biti prezentovana od strane nekoliko inostranih, svetski prepoznatih lidera u odgovarajućim oblastima neurologije, kao i od strane domaćih renomiranih predavača. Kao deo naučnog programa Kongresa, svi satelitski simpozijumi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.