Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Mladi neurolozi I

Moderatori:
          M.Žarkov (Klinika za neuologiju, KCV, Novi Sad)
          M.Mijailović (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
          Ž.Živanović (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)     
          M.Petrović (Klinika za neurologiju, KCK, Kragujevac)       
            O.Tamaš (Opšta bolnica Subotica)
            V. Pasovski (Vojnomedicinska akademija, Beograd)
            J. Stanarčević (Bolnica Sveti Sava, Beograd) 

               
Sala: Sala 5 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 23.oktobar 2015. 15:15-16:35


15:15-15:45

F.Urs Martin (Swizerland): Acute stroke management 2015: clinical consequences of current study situation

15:45-15:55

S.Perić (Beograd): Kliničke i epidemiološke karakteristike Gilen-Bareovog sindroma na prostoru Zapadnog Balkana

15:55-16:05

V.Marković (Beograd): Fenotip GIGYF2 (PARK11) gena- kombinovani distonija-parkinsonizam sindrom?

16:05-16:15

M.Vujnić (Banja Luka): Ispitivanje prisustva metaboličkog sindroma kod bolesnika sa miotoničnim distrofijama

16:15-16:25

V.Suknjaja (Novi Sad): Hipoferemija kod pacijenata obolelih od multiple skleroze: uticaj na onesposobljenost

16:25-16:35

A.Tomić (Beograd): Psihijatrijske karakteristike i dimenzije ličnosti kod bolesnika sa funkcionalnim distonijama