Postupak sa bolesnikom tokom evolucije epilepsije

Moderator: Dragoslav Sokić (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Mesto održavanja: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Vreme održavanja: 22. oktobar 2015. 12:00-17:45

 

12:00-12:35

 

K. Božić (Novi Sad): Prvi epileptički napad

12:35-13:10

V. Dobričić (Beograd): Genetika u epilepsiji: epi-status, epi-genetika, genomika, hromozomi i antiepileptički lekovi

13:10-13:45

M. Spasić (Niš): Inicijalno lečenje epilepsije

13:45-14:00

Pauza

14:00-14:35

D. Hajder (Novi Sad): Pacijent sa serijom napada

14:35-15:10

N. Vojvodić (Beograd): Smrt i epilepsija: SUDEP je sa nama

15:10-15:45

A. Ristić (Beograd): Suočavanje sa farmakorezistentnim pacijentom: operacija epilepsije nudi izlečenje

15:45-16.00

Pauza

16:00-16:35

D. Sokić (Beograd): Operacija nije moguća: Farmakoterapija farmakorezistentnih bolesnika

16:35-17:10

N. Jović (Beograd): Poslednji napad: kada i kako se ukida antiepileptična terapija

17:10-17:45

M. Milovanović (Beograd): Vozačka i radna sposobnost bolesnika sa epilepsijom