Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Poster sesije

Poster sesije će biti održane 23. i 24. 10. 2015. godine, u periodu od 12-14h. Biće prezentovano ukupno 125 radova u 15 tematskih sesija.
Od ove godine ustanovljena je nagrada „Prof. dr Zvonimir Lević” za najbolji poster na kongresu. Od svih prezentovanih postera biće izabrano deset najboljih, koji će konkurisati za osvajanje ove prestižne nagrade. Nagrada će biti dodeljena u vidu novčanih sredstava za učestvovanje na nekom od željenih neuroloških kongresa.
Materijal za adekvatno postavljanje postera biće dostupan na obeleženim mestima.
Obavezno je prisustvo prezentujućeg autora pored postera u vreme održavanja poster sesije. U suprotnom rad neće biti razmatran za nagradu. Vreme predviđeno za izlaganje rada je 3 minuta.
Poster je neophodno postaviti na dan planirane prezentacije do 9h na tačno obeleženom mestu, a ukloniti dva sata nakon završetka poster sesije, oko 17h.
Postere koji budu selektovani od strane naučne komisije kao kandidati za nagradu “Prof. dr Zvonimir Lević” potrebno je 23.10.2015. u 16h, a 24.10.2015. u 14h, predati Organizacionom odboru. Po završenim prezentacijama svih postera, 24.10.2015. komisija za dodelu nagrade će selektovati 10 najboljih postera, koji će potom biti posebno izloženi od 14.30-17h. Neophodno je da autori ovih postera u ovo vreme budu prisutni pored postera u periodu 16-17h, da bi mogli da odgovore na pitanja komisije za dodelu nagrade. Nakon toga će biti saopšteno ime dobitnika nagrade “Prof. dr Zvonimir Lević”.