Osnove neuroimidžinga (MRI, CT)

Moderator: Duško Kozić (Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine)
Sala: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Vreme održavanja: 22. oktobar 2015. 08:30- 18:00

 

08:30-08:45

 

Ulazni test

08:45-09:15

D. Stojanov (Niš): Rana radiološka dijagnostika ishemijskog moždanog udara

09:15-09:45

T. Stošić Opinćal (Beograd): Radiološka dijagnostika intracerebralne hemoragije

09:45-10:15

B. Georgijevski Brkić (Beograd): Magnetno-rezonantna angiografija, CT angiografija i CT perfuzija u dijagnostici cerebrovaskularnih oboljenja

10:15-10:30

Pauza

10:30-11:00

D. Kozić (Novi Sad): Radiološka dijagnostika cerebralne venske tromboze

11:00-11:30

D. Stojanov (Niš): Neuroradiološka dijagnostika multiple skleroze

11:30-12:00

D. Kozić (Novi Sad): Neuroradiološka dijagnostika infekcija CNS-a

12:00-12:30

K. Koprivšek (Novi Sad): Neuroradiološka dijagnostika inflamacija CNS-a

12:30-13:30

Pauza

13:30-14:00

T. Stošić Opinćal (Beograd): Neuroradiološka dijagnostika bolesti nevoljnih pokreta

14:00-14.30

R.Semnic (Novi Sad): Nove neuroradiološke tehnike u dijagnostici demencija

14:30-15:00

M. Lučić (Novi Sad): Neuroradiološka dijagnostika tumora CNS-a

15:00-15:15

Pauza

15:15-15:45

K. Koprivšek (Novi Sad): Neuroradiološka dijagnostika epilepsija

15:45-16:15

J. Ostojić (Novi Sad): Magnetno-rezonantna spektroskopija i difuziono tenzorski imidžing u dijagnostici oboljenja CNS-a

16:15-16:45

O. Šveljo (Novi Sad): Funkcionalna magnetna rezonanca

16:45-17:15

S. Lučić (Novi Sad): Primena pozitronske emisione tomografije u dijagnostici oboljenja CNS-a

17:15-17:45

M. Lučić (Novi Sad): Neuroradiologija- pogled u budućnost

17:45-18:00

Izlazni test