Spisak članova OdboraEngleski

 

Organizacioni odbor:

Marija Žarkov, predsednik
Sofija Banić-Horvat, sekretar, Slađana Sakač, sekretar, Dragana Stefanović, sekretar Ljiljana Beslać-Bumbaširević, Milan Cvijanović, Nadežda Čovičković-Šternić, Nenad Delibašić, Livija Despenić, Jelena Drulović, Marina Đurić-Budimirović, Tihomir Ilić, Nebojša Jović, Aleksandar Ješić, Dejana Jovanović, Slobodan Gvozdenović, Željko Živanović, Dragica Hajder, Aleksandar Kopitović, Dragana Lavrnić, Toplica Lepić, Rozmaring Mirkov, Milija Mijajlović, Aleksandra Pavlović, Nemanja Popović,  Igor Petrović,  Koviljka Panjević, Svetlana Ružička-Kaloci, Ranko Raičević, Aleksandar Ristić, Milan Savić, Dragoslav Sokić, Mirjana Spasić, Lorand Sakalaš, Janoš Šamu, Olivera Tamaš, Gordana Tončev, Miroslava Živković


Naučni odbor:

Akademik Vladimir S. Kostić, predsednik
Slobodan Apostolski, Ljiljana Beslać-Bumbaširević, Ksenija Božić, Milan Cvijanović, Nadežda Čovičković-Šternić, Evica Dinčić, Jelena Drulović, Nataša Dragašević, Ksenija Gebauer-Bukurov, Tihomir Ilić, Dejana Jovanović, Nebojša Jović, Mirjana Jovićević, Aleksandar Kopitović, Duško Kozić, Dragana Lavrnić, Svetlana Miletić-Drakulić, Čongor Nađ, Dragana Obradović, Ranko Raičević, Vidosava Rakočević-Stojanović, Dragoslav Sokić, Mirjana Spasić, Slobodan Sekulić, Elka Stefanova, Zorica Stević, Marina Svetel, Gordana Tončev, Slobodan Vojinović, Jasna Zidverc-Trajković, Marija Žarkov, Miroslava Živković


Počasni odbor

Dušan  Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu
Snežana Brkić, dekan Medicinskog fakulteta
Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije 
Vesna Kopitović, Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu zaštitu i demografiju
Dragan Drašković, direktor Kliničkog centra Vojvodine
Stojanka Đurić, Aco Jovičić, Vera Lukić, Žarko Martinović, Jelena Mihaljev-Martinov, Valerija Nađ, Dragan Nikodijević, Gordana Ocić, Mihailo Pantović, Borivoje Radojičić, Slobodanka Todorović, Dragoljub Vojinović, Dušan Vranješević, Milorad Žikić