Novine u neurogenetici


Moderatori: Valerija Dobričić (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Ivana Novaković (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala:  Sala 5 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 14:45- 16:45

14:45-15:00

B. Peterlin (Slovenia): Next generation sequencing in diagnosis of neurological disorders

 

15:00- 15:15

 

G. Čuturilo (Beograd): Mentalne retardacije- molekularna osnova, genetičko ispitivanje i prvi rezultati primene egzomskog sekvencioniranja

 

15:15-15:30

 

V. Dobričić (Beograd): Mutacije u TOR1A genu kod pacijenata sa distonijom iz Srbije

 

15:30- 15:45

 

M. Svetel (Beograd): Značaj genske analize u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici distonija: primer DOPA reaktivne distonije

 

15:45- 16:00

 

E.Stefanova (Beograd): Genetička epidemiologija demencija ranog početka u Srbiji

 

16:00-16:45

 

I.Novaković (Beograd): Da li su mikro RNK novi molekularno genetički markeri neurodegenerativnih bolesti?