Novine u algoritmu za terapiju multiple skleroze i drugih demijelinacionih bolesti CNS-a

Moderator: Jelena Drulović (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala: Klinika za neurologiju KCV
Vreme održavanja: 22. oktobar 2015. 11:30- 18:10

 

11:30-11:40

 

Ulazni test

11:40-12:10

J. Drulović (Beograd): Šta je obeležilo terapiju multiple skleroze poslednjih godina?

12:10-12:40

Č. Nađ (Novi Sad): Biološka terapija multiple skleroze: juče, danas i sutra

12:40-13:10

Š. Mesaroš (Beograd): Interferon beta u lečenju multiple skleroze: kome, kada i koliko dugo?

13:10-13:40

G. Tončev (Kragujevac): Efektivnost i bezbednost glatiramer acetata u poređenju sa drugim lekovima koji modifikuju prirodni tok multiple skleroze

13:40-13:55

Pauza

13:55-14:25

E. Dinčić (Beograd): Dosadašnja saznanja o efektivnosti i bezbednosti fingolimoda

14:25-14:55

S. Vojinović (Niš): Novine o ulozi vitamina D u prevenciji i tretmanu multiple skleroze

14:55-15:25

S. Miletić Drakulić (Kragujevac): Koliko znamo o teriflunomidu u multiploj sklerozi?

15:25-15:55

D. Obradović (Beograd): Kakva je aktuelna pozicija dimetilfumarata u lečenju multiple skleroze: perspektive?

15:55-16:10

Pauza

16:10-16:40

Š. Mesaroš (Beograd): Nada i bojazan pri primeni monoklonskih antitela u tretmanu multiple skleroze danas

16:40-17:10

I. Dujmović Bašuroski (Beograd): „Evidence based“ simptomatska terapija multiple skleroze

17:10-17:40

T. Pekmezović (Beograd): Zadovoljstvo tretmanom i adherencija kod obolelih kod multiple skleroze

17:40-18:00

Pitanja i odgovori/ Diskusija

18:00-18:10

Test