Ne-Alchajmerove demencije

Moderatori: Elka Stefanova (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Marija Semnic (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)
Sala: Sala 5 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 17:00-18:30

17:00-17:20

E. Stefanova (Beograd): FTD varijante - kaleidoskop kliničkih prezentacija

 

17:20-17:40

 

G. Mandić Stojmenović (Beograd): FTD-Corf072 kliničko-genetski kompleks

 

17:40-18:00

 

T. Stojković (Beograd): Demencije sa brzom progresijom - da li možemo da ih prepoznamo?

 

18:00-18:20

 

M. Semnic (Novi Sad): Koncept vaskularnog kognitivnog oštećenja kao nova perspektiva

 

18:20-18:30

 

Diskusija