Lečenje Parkinsonove bolesti

Moderatori: Elka Stefanova (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Maja Relja (Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Hrvatska)
Sala: Sala 5 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 23. oktobar 2015. 17:00-18:30

17:00-17:15

V. Kostić (Beograd): Istorijski osvrt na terapiju PB - šta smo do sada naučili?

 

17:15-17:30

 

N. Dragašević Mišković (Beograd): Da li se nešto revolucionarno desilo posle otkrića levodope?

 

17:30-17:45

 

M. Trošt (Slovenia): DBS treatment of Parkinson`s disease?

 

17:45-18:00

 

M. Svetel (Beograd): Značaj lečenja noćnih problema kod PB - noćna mora bolesnika i lekara

18:00-18:15

I. Petrović (Beograd): Prilagođavanje terapijskog pristupa tokom progresije PB

 

18:15-18:30

 

Diskusija