Cerebelarne ataksije

Moderatori: Nataša Dragašević Mišković (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Valerija Dobričić (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala: Sala 5 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 23. oktobar 2015. 09:00-10:30

09:00-09:20

V. Kostić (Beograd): Otkrića novih gena, klasifikacija i patogenetski mehanizmi cerebelarnih ataksija

 

09:20-09:33

 

N. Dragašević Mišković (Beograd): Kako pristupiti bolesniku sa cerebelarnom ataksijom - sve veći broj gena i raznolikost fenotipova, šta nam je to donelo?

 

09:33-09:53

 

A. Westenberger (Germany): Genetska osnova spinocerebelarnih ataksija

 

09:53-10:06

 

V. Dobričić (Beograd): Da li smo daleko od genetske terapije spinocerebelarnih ataksija?

 

10:06-10:19

 

E. Stefanova (Beograd): Kognitivne i afektivne uloge cerebeluma?

 

10:20-10:30

 

Diskusija