Atipični parkinsonizmi

Moderatori: Elka Stefanova (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Nataša Dragašević Mišković (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala: Sala 5 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 08:30-10:00

08:30-08:45

V. Kostić (Beograd): Savremeni koncept proteinopatija - kraj početka ili početak kraja

 

08:45-09:00

 

M. Svetel (Beograd): Progresivna supranuklearna paraliza

 

09:00-09:15

 

M. Relja (Hrvatska): Vaskularna bolest mozga i parkinsonizam

 

09:15-09:30

 

T. Ilić (Beograd): Kortikobazalna degeneracija i drugi atipični parkinsonizmi

 

09:30-09:45

 

I. Petrović (Beograd): Multipla sistemska atrofija

 

09:45-10:00

 

Diskusija