Mini simpozijumi

Glavne teme X/XVI Kongresa neurologa Srbije su cerebrovaskularne bolesti, epilepsije i neurodegenerativne bolesti. Svakoj od ovih tema biće posvećena po četiri mini simpozijuma tokom kojih će predavači izneti najsavremenije stavove iz tih oblasti. Pored glavnih tema, po jedan mini simpozijum biće posvećen neuromišićnim bolestima, novinama u neurogenetici i glavoboljama usled poremećaja pritiska likvora.