Glavobolje usled poremećaja pritiska likvora


Moderatori: Jasna Zidverc Trajković (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Svetlana Simić (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)
Sala: Sala 4 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 11:00-12:00

11:00-11:10

S. Ljubisavljević (Niš): Idiopatska intrakranijalna hipertenzija

 

11:10-11:20

 

M. Jovanović (Beograd): Sekundarna intrakranijalna hipertenzija zbog metaboličkih, toksičnih ili hormonskih uzroka

 

11:20-11:30

 

S. Sretenović (Beograd): Sekundarna intrakranijalna hipertenzija usled hidrocefalusa

 

11:30-11:40

 

S. Simić (Novi Sad): Postpunkciona glavobolja

 

11:40-11:50

 

S. Pejović (Beograd): Glavobolja likvorne fistule

 

11:50-12:00

 

J. Zidverc Trajković (Beograd): Spontana intrakranijalna hipertenzija