Simptomatske epilepsije

Moderatori: Tatjana Voskresenski (Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“, Vršac)
                  Slavko Janković (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala: Sala 4 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 17:00-18:30

17:00-17:15

M. Ercegovac (Beograd): Tumori, traume, cerebro-vaskularne bolesti i epilepsija

 

17:15-17:30

 

I. Petrović (Beograd): Diferencijalna dijagnoza epilepsija

 

17:30-17:45

 

A. Gavrilović (Kragujevac): Provocirani epileptični napadi

 

17:45-18:00

 

I. Berisavac (Beograd): Epilepsija i EEG u jedinici intenzivne nege

 

18:00-18:30

 

Diskusija