Lekcije 100+ operisanih farmakorezistentnih bolesnika sa epilepsijom

Moderatori: Ksenija Božić (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)
                  Vlada Radivojević (Institut za mentalno zdravlje, Beograd)
Sala: Sala 4 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 23. oktobar 2015. 09:00- 10:30

 

09:00-09:13

 

V. Baščarević (Beograd): Iskustvo hirurga posle 100+ operacija epilepsije

 

09:13-09:26

 

S. Raičević (Beograd): Uzrok epilepsije posle 100+ operacija epilepsije

 

09:26-09:39

 

A. Ristić (Beograd): Čemu nas uči EEG posle 100+ operisanih epilepsija?

 

09:39-09:52

 

L. Brajković (Beograd): Koliko nam je PET pomogao posle 100+ operacija epilepsije?

 

09:52-10:05

 

A. Parojičić (Beograd): Predikcija kognitivnog stanja bolesnika posle 100+ operacija epilepsije

 

10:05-10:18

 

N. Vojvodić (Beograd): Sve je više nego skup delova: princip podudarnosti kod 100+ operacija epilepsije

 

10:20-10:30

 

Diskusija