Lekcije iz farmakoterapije epilepsij

Moderatori: Mirjana Spasić (Klinika za neurologiju, KCN, Niš)
                  Mirjana Ćeranić (Opšta bolnica Valjevo, Valjevo)
Sala: Sala 4 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 08:30-10:00

08:30-08:45

D. Sokić (Beograd): Generički i brend lekovi su ekvivalentni- razlika je u psihologiji crvenih i belih pilula

 

08:45-09:00

 

M. Spasić (Niš): Izbor antiepileptika u trudnoći

 

09:00-09:15

 

Ž. Bošković (Beograd): Terapijski monitoring u epileptologiji

 

09:15-09:30

 

K. Božić (Novi Sad): Indukcija i inhibicija enzima: pridružene bolesti se teško leče

 

09:30-09:45

 

S. Lukić (Niš): Šta je novo u farmakoterapiji epilepsija?

 

09:45-10:00

 

Diskusija