Edukativni kursevi

U okviru X/XVI Kongresa neurologa Srbije u četvrtak 22.10.2015. biće održano pet edukativnih kurseva sa preko pedeset predavanja.
Edukativni kurs pod nazivom Urgentni neurološki sindromi održaće se u Urgentnom centru KC Vojvodine. Predviđeno je održavanje osam predavanja na kojima će se polaznici upoznati sa modernim pristupom najčešćim urgentnim neurološkim stanjima.
Osnove neuroimidžinga je naziv drugog kursa koji će se održati u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Na čak 15 predavanja biće obuhvaćene gotovo sve oblasti neurologije u kojima neuroimidžing predstavlja ključnu dijagnostičku metodu.
Tokom kursa Postupak sa bolesnikom tokom evolucije epilepsije biće podeljena iskustva o praktičnim aspektima postavljanja dijagnoze, genetskim osnovama, toku bolesti i prognozi obolelih od epilepsije. Ovaj kurs, koji obuhvata devet predavanja, održaće se na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
U Klinici za neurologiju KC Vojvodine biće održan edukativni kurs Novine u algoritmu za terapiju multiple skleroze i drugih demijelinacionih bolesti CNS-a. U okviru ovog kursa održaće se 11 predavanja na kojima će se izneti najsavrenija saznanja iz ove oblasti.
Kurs Metaboličke encefalopatije održaće se takođe u Klinici za neurologiju, KC Vojvodine. Jednom od najvećih izazova urgentne neurologije biće posvećeno devet predavanja.
Nakon svakog edukativnog kursa je planiran završni test i evaluacija kursa. Kursevi su akreditovani od strane Zdravstenog saveta Srbije, nezavisno od akreditacije Kongresa.