Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Mladi neurolozi II

Moderatori:
      T.Rabi Žikić (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)
       N.Popović (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)
       S.Perić (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
       Pražić A. (Klinika za neurologiju, KCN, Niš)
       D.Zirojević (Opšta bolnica, Trebinje)
       J. Eraković (Klinika za neurologiju, Klinički centar Podgorica)
       N. Milošević (Opsta bolnica, Kosovska MItrovica)           

Sala: Sala 4 Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24.oktobar 2015. 14:45- 16:15

 

 

14:45-14:55

S.Simović (Kragujevac): Depresija korelira sa seksualnom disfunkcijom i zamorom kod obolelih od multiple skleroze

14:55-15:05

A.Ješić (Novi Sad): Povezanost kliničkih i neuropsiholoških karakteristika sa karakteristikama hoda kod obolelih od Parkinsonove bolesti

15:05-15:15

V.Martinović (Beograd): Udruženost oboljenja uz spektra neuromijelitisa optika sa drugim autoimunskih bolestima

15:15-15:25

T.Stojković (Beograd): Prediktori demencije u Parkinsonovoj bolesti- prospektivna studija

15:25-15:35

V.Pađen (Beograd): Efekti primene intravenske trombolitičke terapije kod pacijenata sa moždanim udarom izazvanim atrijalnom fibrilacijom

15:35-15:45

T.Stankov (Novi Sad): Serija slučajeva Jakob-Krojcfeldove bolesti na Klinici za neurologiju KCV u periodu od 2010.-2015.godine

15:45-15:55

S.Ljubisavljević (Beograd): Uloga i znaĉaj matriks metaloproteinaze 3 i 9 u patogenezi akutne neuroinflamacije: molekularni i kliniĉki aspekti

15:55-16:05

K.Vesić (Kragujevac): Dugotrajna adherenca u terapiji interferonom-beta kod pacijenata sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom

16:05-16:15

G.Mandić-Stojmenović (Beograd): Alchajmerova bolest sa ranim početkom: kliničkle, neuropsihološke i morfološke karakteristike