Moždani udar- PRO ET CONTRA

Moderatori: Nadežda Čovičković Šternić (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Ranko Raičević (Vojnomedicinska akademija, Beograd)
Sala: Velika sala Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 23. oktobar 2015. 09:00- 10:30

09:00-09:11

R. Raičević (Beograd): Hirurška intervencija kod asimptomatske karotidne stenoze- PRO

 

09:11-09:22

 

N. Čovičković Šternić (Beograd): Hirurške intervencije kod asimptomatske karotidne stenoze- CONTRA

 

09:22-09:33

 

S.Gvozdenović (Novi Sad): Antikoagulantna terapija posle intracerebralne hemoragije- PRO

 

09:33-09:44

 

Ž. Krsmanović (Beograd): Antikoagulantna terapija posle intracerebralne hemoragije- CONTRA

 

09:44-09:55

 

N. Basurović (Beograd): Zatvaranje PFO posle AIMU- PRO

 

09:55-10:06

 

M. Mijajlović (Beograd): Zatvaranje PFO posle AIMU- CONTRA

 

10:10-10:30

 

Diskusija