Ishemijski moždani udar- dileme

Moderatori: Marija Žarkov (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)
                  Ljiljana Beslać Bumbaširević (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala: Velika sala Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 08:30-10:00

08:30-09:00

V. Caso (Italy): Intracerebral haemorrhage

 

09:00- 09:15

 

A. Pavlović (Beograd): Dvojna i trojna antitrombotična terapija- indikacije i komplikacije?

 

09:15- 09:30

 

M. Žarkov (Novi Sad): Embolijski moždani udar nejasnog uzroka- novi entitet?

 

09:30-09:45

 

M. Živković (Niš): Bolest a.basilaris - isto, a tako različito

 

09:50-10:00

 

Diskusija