Intravenska trombolitička terapija

Moderatori: Dejana Jovanović (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Slobodan Gvozdenović (Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad)
Sala: Velika sala Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 17:00-18:30

17:00-17:13

Lj. Beslać Bumbaširević (Beograd): Intravenska tromboliza kod bolesnika na peroralnoj antikoagulantnoj terapiji

 

17:13-17:26

 

Ž. Živanović (Novi Sad): Intravenska tromboliza kod okluzije velikog krvnog suda

 

7:26-17:39

 

T. Bošković Matić (Kragujevac): Intravenska tromboliza kod deficita koji se oporavlja

 

17:39-17:52

 

D. Jovanović (Beograd): Intravenska tromboliza u trudnoći

 

17:52-18:05

 

S. Đoković (Beograd): Intravenska tromboliza kod leukoarajoze i starijih od 80 godina

 

8:05-18:18

 

N. Vukašinović (Niš): Intravenska tromboliza kod moždanog udara zadnjeg sliva

 

18:20-18:30

 

Diskusija