Endovaskularno lečenje akutnog ishemijskog moždanog udar

Moderatori: Ljiljana Beslać Bumbaširević (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Dejana Jovanović (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala: Velika sala Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 23. oktobar 2015. 17:00- 18:30

17:00-17:20

Ž. Živanović (Novi Sad): Rekanalizacija: Da li je to cilj?

 

17:20-17:40

 

D. Jovanović (Beograd): „Nesrećna trojka“- IMS III, SYNTHESIS EXPANSION, MR RESCUE: Šta je tu bilo pogrešno?

 

17:40-18:00

 

Lj. Beslać Bumbaširević (Beograd): „Pobednici“- MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-IA, SWIFT PRIME: Šta je tu različito?

 

18:00-18:20

 

M. Savić (Beograd): Kako to izgleda u našoj praksi?

 

18:20-18:30

 

Diskusija