AkreditacijeEngleski


Kongres i edukativni kursevi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Sertifikate za učešće na Kongresu biće moguće podići 24.10.2015 na registracionom pultu.

 

Broj akreditovanih bodova prema učešću na kongresu i kursevima

 

Predavači

Pasivno učešće

Usmena prezentacija

Poster prezentacija

Kongres neurologa Srbije

13

7

11

9

Urgentna neurologija

5

3

 

 

Osnove neuroimidžinga

11

6

 

 

Metaboličke encefalopatije

3

2

 

 

Postupak sa bolesnikom tokom evolucije epilepsije

7

4

 

 

Novine u algoritmu za terapiju MS i drugih demijelizacionih bolesti CNS-a

11

6