Organizatori Kongresa

Organizator


DomaćiniPokrovitelj


Tehnička podrška


Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Uvodna rečEngleski

 

Drage koleginice i kolege,
pred nama je IX/XV Pred nama je još jedan, X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Novom Sadu, od 22-24. oktobra 2015.godine.
Glavni organizator Kongresa je Društvo neurologa Srbije, a ovogodišnji domaćin Klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine.
Glavne teme Kongresa su cerebrovaskularne bolesti, epilepsije i neurodegenerativne bolesti sa poremećajima pokreta. Kao i do sada, glavne teme će biti obrađene kroz više mini simpozijuma u kojima će biti izneti najsavremeniji stavovi, kao i dosadašnja iskustva u dijagnostici i lečenju ovih bolesti. Rad Kongresa će se odvijati i kroz edukativne kurseve koji će biti organizovani na dan otvaranja Kongresa, kao i kroz poster sesiju koja je prilika za iznošenje sopstvenih rezultata i iskustava.
Pozivam vas da nekoliko lepih oktobarskih dana u Novom Sadu iskoristimo za učenje, razmenu iskustava, druţenje, planiranje zajedničkih projekata, kao i sledećeg okupljanja.


Srdačan pozdrav,

Akademik Vladimir S. Kostić
Predsednik Društva neurologa Srbije